Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

26.07.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 24

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність

Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

13.07.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 65

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЩО СКЛИКАНІ НА 29.04.2021 р.

Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів. Обрати лічильну комісію в кількості

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ «ПАРИТЕТ», ЩО ВІДБУДУТЬСЯ 29.04.2021 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПАРИТЕТ» (надалі – «Збори») акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в

ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

На виконання ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ «ПАРИТЕТ» розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Паритет» (ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30) повідомляє про проведення

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів 24.04.2020

Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів. Обрати лічильну комісію в кількості

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПАРИТЕТ», що відбудуться 24.04.2020 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПАРИТЕТ» (надалі – «Збори») акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Паритет» (ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30) повідомляє про проведення