Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

26.07.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 24

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність

Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

13.07.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 65

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність