Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів 24.04.2020

  1. Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів. Обрати лічильну комісію в кількості однієї особи – Олещенко О.О.; Головою зборів обрати Лобань О.О., секретарем зборів – Берегового І.М.)

  1. Звіт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” Берегового І.М. за підсумками роботи за 2019 рік.

  1. Звіт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2019 рік.

  1. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Паритет”, рішень Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Паритет” за 2019рік. Затвердити рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті  у 2019 році.

  1. Розподіл прибутку (збитків) та вирішення питання про виплату дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити запропонований розподіл прибутків та збитків Товариства за 2019 рік. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

  1. Визначення напрямків розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2020 рік.

Проект рішення: Надану інформацію акціонерам прийняти до уваги.

signature1

signature2