Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПАРИТЕТ», що відбудуться 24.04.2020 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПАРИТЕТ» (надалі – «Збори») акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в цінних паперах), а представнику(-ам) акціонера – паспорт (документ зазначений в довіреності), довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України, у разі якщо представник акціонера юридичної особи уповноважений відповідно до статутних документів, необхідно мати при собі також завірений належним чином статут та документ про призначення на посаду.

ПрАТ «ПАРИТЕТ»

signature1

signature2