Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів 24.04.2020

Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів. Обрати лічильну комісію в кількості

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПАРИТЕТ», що відбудуться 24.04.2020 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПАРИТЕТ» (надалі – «Збори») акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Паритет» (ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30) повідомляє про проведення

Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

13.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)


56

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації,

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)


53

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації,

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах

 

 

Інформація про випуск цінних паперів:

 

Вид, тип і категорія ЦП:
Акції іменні прості

Кількість випусків ЦП:
1

Номінальна вартість ЦП:
100,00 грн.

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
 

Інформація про випуск

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «Паритет», що відбудуться 12.04.2019:

Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів. Обрати лічильну комісію в кількості

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Паритет» (ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30) повідомляє про проведення