Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Титульний аркуш

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 55

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)


53

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації,

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах

 

 

Інформація про випуск цінних паперів:

 

Вид, тип і категорія ЦП:
Акції іменні прості

Кількість випусків ЦП:
1

Номінальна вартість ЦП:
100,00 грн.