Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «Паритет»:

Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів, обрати лічильну комісію в кількості однієї особи – акціонера Олещенко О.О., Головою зборів обрати Лобань О.О., секретарем зборів –

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПАРИТЕТ”
(ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Галузевий, 30)
повідомляє
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
22.04.2017 р. о