Розкриття особливої інформації

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній

Повідомлення про виправлення технічних помилок у тексті публікації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПАРИТЕТ”

повідомляє про виправлення технічних помилок у тексті  публікації повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Паритет» опублікованого у Відомостях НКЦПФР