Ласкаво просимо!

ПрАТ “Паритет” – підприємство, основним напрямом діяльності якого є виготовлення металевих конструкцій для промислового будівництва, а також товарів суспільного споживання з металу.

Підприємство має великий досвід з виготовлення різного роду газоходів, металоконструкції печей, бункерів та іншого нестандартного обладнання для гірничовидобувальної та нафтопереробної промисловості.

Крім того, ПрАТ “Паритет” виконує проектні та монтажні роботи.

Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

13.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)


56

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації,

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Титульний аркуш

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 55

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)


53

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації,

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах

 

 

Інформація про випуск цінних паперів:

 

Вид, тип і категорія ЦП:
Акції іменні прості

Кількість випусків ЦП:
1

Номінальна вартість ЦП:
100,00 грн.

Інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
 

Інформація про випуск

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «Паритет», що відбудуться 12.04.2019:

Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів. Обрати лічильну комісію в кількості

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Паритет» (ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30) повідомляє про проведення

Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова