Ласкаво просимо!

ПрАТ “Паритет” – підприємство, основним напрямом діяльності якого є виготовлення металевих конструкцій для промислового будівництва, а також товарів суспільного споживання з металу.

Підприємство має великий досвід з виготовлення різного роду газоходів, металоконструкції печей, бункерів та іншого нестандартного обладнання для гірничовидобувальної та нафтопереробної промисловості.

Крім того, ПрАТ “Паритет” виконує проектні та монтажні роботи.

Повідомлення про перенесення дати проведення Загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

ПрАТ «Паритет»повідомляє про перенесення дати проведення Загальних зборів акціонерів призначених на 24.04.2020. Вказане рішення прийнято відповідно до рішення Наглядової ради від 15.04.2020та на

Особлива інформація емітента (відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

25.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 33

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів 24.04.2020

Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів. Обрати лічильну комісію в кількості

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПАРИТЕТ», що відбудуться 24.04.2020 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПАРИТЕТ» (надалі – «Збори») акціонеру необхідно мати при собі паспорт (документ, що внесено до анкетних даних рахунку в

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Паритет» (ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30) повідомляє про проведення

Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

13.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)


56

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації,

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Титульний аркуш

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 55

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно