Проекты решений

по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня

очередного Общего собрания акционеров ЧАО «Паритет»,

которое состоятся 14.04.2018:

Вопрос повестки дня:

  1. Визначення порядку проведення Загальних зборів, обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів, обрати лічильну комісію в кількості однієї особи —  акціонера Олещенко О.О., Головою зборів обрати Лобань О.О., секретарем зборів – Безуглого О.Б.

 

  1. Звіт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого директора ПрАТ „Паритет” Безуглого О.Б. за підсумками роботи за 2017 рік.

 

  1. Звіт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за підсумками роботи за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ „Паритет” за пiдсумками роботи за 2017 рік.

 

  1. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Паритет”, рішень Наглядової ради ПрАТ „Паритет”.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та річні результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Паритет” за 2017 рік. Затвердити рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті  у 2017 році.

 

  1. Розподіл прибутку (збитків) та вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити запропонований розподіл прибутків та збитків Товариства за 2017 рік. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

  1. Визначення напрямків розвитку та роботи ПрАТ „Паритет” на 2018 рік.

Проект рішення: Надану інформацію акціонерам прийняти до уваги.