Повідомлення про виправлення технічних помилок у тексті публікації повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Паритет» опублікованого у Відомостях НКЦПФР №45 від 09.03.2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПАРИТЕТ”

повідомляє про виправлення технічних помилок у тексті  публікації повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Паритет» опублікованого у Відомостях НКЦПФР №45 від 09.03.2016

Загальні збори акціонерів ПрАТ «Паритет» відбудуться за адресою 39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Галузевий, 30 в кабінеті Виконавчого директора. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть звернувшись за адресою 39609, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Галузевий, 30 у приймальну Виконавчого директора ПрАТ «Паритет», відповідальна особа Виконавчий директора  — Безуглий О.Б..

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -08.04.2016р.

Повідомлення про виправлення технічних помилок у тексті  публікації опубліковано 12.03.2016  Відомості НКЦПФР  №48

Виконавчий директорПрАТ «Паритет» _______________ О.Б. Безуглий