Особая информация эмитента об изменении состава должностных лиц

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

13.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)


56

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації,

СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении очередного Общего собрания акционеров

Частное акционерное общество «Паритет» (ЕГРПОУ 25153928; 39609 Украина, Полтавская обл., М. Кременчук, проезд Отраслевой, 30) сообщает о проведении

Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова

Проекты решений

по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня
очередного Общего собрания акционеров ЧАО «Паритет»,
которое состоятся 14.04.2018:
Вопрос повестки дня:

Визначення порядку проведення Загальних

СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров

Приватне акціонерне товариство «Паритет» (ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів  14.04.2018 р. о

Особая информация

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Виконавчий

Годовая информация за 2015 год

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Річна Інформація за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.