Проекты решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня очередного Общего собрания акционеров ЧАО «Паритет», которое состоятся 12.04.2019:

Определение порядка проведения Общего собрания, избрание счетной комиссии, председателя и секретаря собрания.

Проект решения: Определить предложенный порядок проведения Общего собрания. Выбрать счетную комиссию в количестве

СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении очередного Общего собрания акционеров

Частное акционерное общество «Паритет» (ЕГРПОУ 25153928; 39609 Украина, Полтавская обл., М. Кременчук, проезд Отраслевой, 30) сообщает о проведении

Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова

Проекты решений

по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня
очередного Общего собрания акционеров ЧАО «Паритет»,
которое состоятся 14.04.2018:
Вопрос повестки дня:

Визначення порядку проведення Загальних

СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров

Приватне акціонерне товариство «Паритет» (ЄДРПОУ 25153928; 39609 Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 30) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів  14.04.2018 р. о

Особая информация

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Виконавчий

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2016 год

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Проекты решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня очередного Общего собрания ЧАО «Паритет»:

 
1. Визначити запропонований порядок проведення Загальних зборів, обрати лічильну комісію в кількості однієї особи — акціонера Олещенко О.О., Головою зборів обрати Лобань О.О., секретарем